Firma Beleš s. r. o.
IČO: 47485558
IČ DPH: SK2023920019
Adresa sídla:

Dlhá 8/D Stupava
900 31

Korešpondenčná adresa:

Rímska 5 Stupava
900 31

Zakladateľ a stavebný dozor

Miroslav Beleš

Konateľ, CEO

Rastislav Beleš
0905 859 704 
info@firmabeles.sk

Technický raditeľ

Ondrej Vadel
0944 742 080
ondrej.vadel@firmabeles.sk

Ekonomické a mzdové oddelenie

Ivana Belešová
0905 437 286


Hana Dlouhá
0903 465 442

 
Kontaktujte nás